Veiligheid

Veiligheid van mens en omgeving staat bij Break-Down voorop.
Per project worden alle werkzaamheden nauwkeurig vastgelegd in werkplannen voor sloop- en hijswerkzaamheden en asbestsanering, en worden deze werkzaamheden bekeken op aanwezigheid van risico’s.
De te nemen maatregelen worden voorgeschreven in een veiligheid- en gezondheidsplan (V&G, voor werknemers) en risico inventarisatie en evaluatie (RI&E, in uitvoeringsprocessen). Break-Down heeft bovendien een veiligheidscoördinator KAM (kwaliteit, arbo en milieu) in dienst. Deze medewerker houdt toezicht op alle veiligheids- en milieuaspecten met betrekking tot personeel, werkzaamheden, processen en materieel.